Engagement Questionnaire / Holiadur Ymgysylltu

We are currently undergoing a period of consultation about how we engage with the people who receive, purchase and provide Shared Lives services. You will have been sent this questionnaire because in some way you have already been involved with Shared Lives.

The overarching theme of the engagement events that we have already delivered and this questionnaire is about communication and consultation and how we as a service can best achieve this. In particular we want to know from you how you want to engage with us, what is best for you and what we need to do to be able to improve our consultation with you.

This questionnaire is all about consultation and communication, how we do this in the future and what we can do better.

Rydym yn ymgynghori ar hyn o bryd ynghylch sut yr ydym yn ymgysylltu â’r bobl sy’n derbyn, yn prynu ac yn darparu gwasanaethau Cysylltu Bywydau. Byddwch wedi derbyn yr holiadur hwn oherwydd eich bod eisoes wedi bod yn gysylltiedig â’r gwasanaeth Cysylltu Bywydau mewn rhyw ffordd.

Thema gyffredinol y digwyddiadau ymgysylltu yr ydym eisoes wedi eu cynnal a’r holiadur hwn yw cyfathrebu ac ymgynghori a’r ffordd orau inni fel gwasanaeth wneud hyn. Yn benodol, rydym am wybod sut yr ydych am ymgysylltu â ni, beth sydd orau i chi a’r hyn y mae angen inni ei wneud i allu gwella ein ffordd o ymgynghori â chi.

Mae’r holiadur hwn yn ymwneud yn llwyr ag ymgynghori a chyfathrebu, sut y byddwn yn gwneud hyn yn y dyfodol a beth y gallwn ei wneud yn well.

Have Your Say / Dweud eich Dweud

 • The following questions work on a sliding scale of 1 to 10, with 1 being not very likely and 10 being very likely. Please check the number you feel is appropriate for that question.


  Mae'r cwestiynau canlynol yn defnyddio graddfa symudol o 1 i 10, lle mai 1 yw 'ddim yn debygol' a 10 yw 'tebygol iawn'. Dewiswch y rhif sydd, yn eich barn chi, yn briodol ar gyfer y cwestiwn hwnnw.

 • 12345678910
 • The following questions work on a sliding scale of 1 to 10, with 1 being not very important and 10 being very important. Please check the number you feel is appropriate for that question.


  Mae'r cwestiynau canlynol yn defnyddio graddfa symudol o 1 i 10, lle mai 1 yw ‘ddim yn bwysig' a 10 yw 'pwysig iawn'. Dewiswch y rhif sydd, yn eich barn chi, yn briodol ar gyfer y cwestiwn hwnnw.

 • 12345678910Not Applicable
 • The following questions work on a sliding scale of 1 to 10, with 1 being not very important and 10 being very important. Please check the number you feel is appropriate for that question.

  Mae'r cwestiynau canlynol yn defnyddio graddfa symudol o 1 i 10, lle mai 1 yw ‘ddim yn bwysig' a 10 yw 'pwysig iawn'. Dewiswch y rhif sydd, yn eich barn chi, yn briodol ar gyfer y cwestiwn hwnnw.

 • 12345678910Not Applicable

Should you require any assistance with completion of this Questionnaire, please don’t hesitate to contact a member of the West Wales Shared Lives team on 01267 246890 for assistance.

Os bydd angen unrhyw gymorth arnoch i gwblhau’r holiadur hwn, mae croeso ichi gysylltu ag aelod o dîm Cysylltu Bywydau Gorllewin Cymru drwy ffonio 01267 246890.